Children holding press conference
10 heta tips för presskonferensen

Tio tips som hjälper dig och dina kompisar inför och på presskonferensen!

Var väl förberedd! Skriv ett talmanus. Det är bra att också ha ett "körschema" – helt enkelt en lista på vad som ska hända, i tur och ordning. Och repetera gärna en gång innan journalisterna kommer!

Klä dig som du vill. Välj något som du själv tycker är snyggt men också bekvämt. Det är viktigt att du känner dig väl till mods när du ska tala inför många människor.

Gå på toaletten innan ni börjar!

Ha ett glas vatten i närheten. Om du är nervös kan munnen kännas torr (men ta bara klunkar av vattnet när du behöver).

Ha block, papper och penna tillgängligt. Du kanske vill skriva ner en del saker som sägs. Det kan hjälpa dig att svara på journalisternas frågor senare.

Använd gärna mikrofon, särskilt om presskonferensen spelas in av radio och/eller tv.

Tala högt, tydligt och sakta. Det går aldrig att tala för sakta!

Titta och lyssna när de andra i din grupp talar. Om du verkar intresserad blir andra också nyfikna.

Var artig, men stå på dig om någon av åhörarna är medvetet nedlåtande eller försöker få andra att skratta på din bekostnad.

Be om kontaktuppgifter, till exempel ett visitkort från journalister du talar med efter presskonferensen. Då kan ni bjuda in dem personligen nästa gång, eller skicka nyheter direkt till dem. Ni kan också ha ett block och penna där alla kan skriva upp sig!

Lämna inte ut dina personliga uppgifter till någon du inte känner (till exempel din hemadress, e-post eller telefonnummer). Be istället att de som är intresserade kontaktar dig genom en vuxen, kanske din lärare.


 
 
x
x
x