Children lining up to the passport control
Lärarfortbildning i Eskilstuna

Välkommen till en kostnadsfri lärarfortbildning i Eskilstuna den 26 februari.

Det handlar om World’s Children’s Prize-programmet, som är världens största utbildning för barn om medmänsklighet, allas lika värde, barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling, nära kopplat till svenska skolans styrdokument.

Tid och plats

Fortbildningen hålls den 26 februari, 14.30 –17.30 på Fristadsskolan Smedjegatan 7, i Eskilstuna >Ladda ner inbjudan (PDF).

Fortbildningen leds av Cecilia Söderlund, erfaren pedagog, som har mångårig praktisk erfarenhet av att arbeta i skolan med WCP, ett verktyg som ökar elevernas förståelse för andra, och förmåga till inlevelse.

Anmälan

Använd anmälningsformuläret längre ner. Det går också bra att ringa 0159-72 98 14 eller mejla till fortb@worldschildrensprize.org. Vi vill helst ha din anmälan senast 19 februari.

Miljoner barn deltar

Varje år deltar 30 000 elever i Sverige, två miljoner i världen, i programmet(WCP) – totalt 42 miljoner barn sedan starten år 2000. Det är högt uppskattat av lärare i Sverige, framförallt i årskurserna 4-6 och 7–9.
   Eleverna får ökad kunskap och stärks som medmänniskor och förändrare. Lärare, skolledare och övrig skolpersonal är varmt välkomna att upptäcka nya möjligheter att nå målen i kurs- och läroplaner, med ett globalt perspektiv!
   Alla deltagare får en lärarhandledning och flera utgåvor av Globen, ett unikt läromedel som levandegör mänskliga rättigheter och FN:s globala mål genom barns och barnrättshjältars livshistorier.


Vi vill komma på fortbildning i Eskilstuna!

The personal information we ask for, is used primarily to be able to handle your donation, to give you the correct assistance and service and be able to tell you about the results we have achieved, learn more about how we handle personal information in the Integrity Policy. Your personal information may also be used for the marketing of the WCP, and for finding new ways of communicating and interacting with you and others who want to support our work for vulnerable children. We never share your personal information with an outside party, except for those we have close cooperation with or are obliged to report to.

 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering