Kids illustrations
Lärarfortbildning i Västerås

Välkommen till en kostnadsfri lärarfortbildning i Västerås den 12 februari.

Det handlar om World’s Children’s Prize-programmet – världens största utbildning för barn om medmänsklighet, allas lika värde, barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling, nära kopplat till svenska skolans styrdokument.

Fortbildningen leds av Cecilia Söderlund, erfaren pedagog och förstelärare, som har mångårig praktisk erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat med WCP, ett verktyg för kunskapshöjning som ger nyfikna och positiva elever.

Fortbildningen den 12 februari, 15.30 –18.30 hålls på Bjurhovdaskolan, Boplatsgatan 14 i Västerås. Ladda ner inbjudan (PDF).

Anmälan

Använd anmälningsformuläret längre ner. Det går också bra att ringa 0159-72 98 14 eller mejla till fortb@worldschildrensprize.org. Vi vill helst ha din anmälan senast 6 februari.

Miljoner barn deltar

Varje år deltar 30 000 elever i Sverige, två miljoner i världen, i World’s Children’s Prize-programmet (WCP). Hittills har 42 miljoner barn deltagit. WCP-programmet är högt uppskattat av lärare i Sverige, framförallt i åk 4–6 och 7–9. Eleverna får ökad kunskap och stärks som globala medmänniskor. Lärare, skolledare och övrig skolpersonal är varmt välkomna att upptäcka nya möjligheter att nå målen i kurs- och läroplaner, med ett globalt perspektiv!
   Alla deltagare får en lärarhandledning och flera utgåvor av Globen, ett unikt läromedel som levandegör mänskliga rättigheter och FN:s globala mål genom barns och barnrättshjältars livshistorier.


Vi vill komma på fortbildning i Västerås!

The personal information we ask for, is used primarily to be able to handle your donation, to give you the correct assistance and service and be able to tell you about the results we have achieved, learn more about how we handle personal information in the Integrity Policy. Your personal information may also be used for the marketing of the WCP, and for finding new ways of communicating and interacting with you and others who want to support our work for vulnerable children. We never share your personal information with an outside party, except for those we have close cooperation with or are obliged to report to.

WORLD'S CHILDRENS PRIZE FOUNDATION

P.O. Box 150, SE-647 24 Mariefred, Sweden
Office address: Långgatan 13, Mariefred, Sweden
Phone: +46-159-129 00 • info@worldschildrensprize.org

© 2020 World’s Children’s Prize Foundation. All rights reserved. WORLD'S CHILDREN'S PRIZE®, the Foundation's logo, WORLD'S CHILDREN'S PRIZE FOR THE RIGHTS OF THE CHILD®, WORLD'S CHILDREN'S PARLIAMENT®, WORLD'S CHILDREN'S OMBUDSMAN®, WORLD'S CHILDREN'S PRESS CONFERENCE® and YOU ME EQUAL RIGHTS are service marks of the Foundation.


 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering