Boxer Anna with kids
Jorden Runt-loppet för en bättre värld

Olympier inspirerar barn att nå 100 varv runt jordklotet för en bättre värld

Pressmeddelande den 11 december 2019

Den 11 december 2019 går startskottet för Jorden Runt-loppet för en bättre värld, som engagerar en miljon barn i tio länder. Minst 30 000 svenska barn deltar, tillsammans med unga i några av världens fattigaste och farligaste länder. Bakom satsningen står barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté.

I satsningen möter ett 20-tal svenska olympier skolbarn runt om i Sverige och inspirerar till engagemang för de globala målen, med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter.

Boxaren Anna Laurell Nash och skidåkaren Anders Södergren är ambassadörer för satsningen. De och andra svenska olympier ska inspirera skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Tillsammans ska de bidra till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att minska extrem fattigdom och orättvisor, lösa klimatkrisen samt stärka fred och rättvisa.

Som idrottare vet olympierna vad det innebär att kämpa emot högt uppsatta mål. – Precis som inför ett OS är det viktigt att sätta upp både kort- och långsiktiga mål. Vi kan inte ändra allt på en dag men varje liten grej vi gör på vägen för oss närmare målet. Det är bra att barnen blir involverade tidigt för en bättre värld. Vi vuxna ser problemen, men för barn är det självklart att göra något åt dem också, säger Anders Södergren. – Barnen är vår framtid. Det är fantastiskt att få vara med och inspirera till att jobba för en bättre värld tillsammans. Jag brinner själv mycket för utveckling, jämlikhet och idrott, vilket går hand i hand med det vi ska göra, säger Anna Laurell Nash.

Målgång 1 april

Från och med tisdag ligger barnen i hårdträning för att med. Med hjälp av olympier lär de sig om de globala målen, och om hur de själva kan bidra till en bättre värld. Den 1 april är det sedan målgång för Jorden Runt-loppet för en bättre värld 2019. Då ställer barn i Sverige och hela världen sina krav på förändring och bildar mänskliga kedjor - som sedan förlängs genom att de går eller springer tre kilometer. Tillsammans når de hundra varv runt jordklotet.

Fokus på flickors rättigheter

Flickors lika rättigheter och det femte globala målet, för ökad jämställdhet, är i fokus under Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp. Det tionde målet, för ökad jämlikhet i och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande. Satsningen genomförs med stöd från Svenska Postkodlotteriet

. > Mer information om Jorden Runt-loppet finns här. > Pressbilder hämtas här

FAKTA

Olympier och ambassadörer

Boxaren Anna Laurell Nash och skidåkaren Anders Södergren är ambassadörer för Jorden Runt-loppet för en bättre värld. De får hjälp av ett 20-tal svenska olympier att sprida kunskap om de olympiska värderingarna och de globala målen. De ska besöka nära 300 skolor runtom i Sverige från december 2018 till april 2020.

>Ladda ner lista över samtliga deltagande olympier.

Anna Laurell Nash, som deltagit i två olympiska spel, blev den första kvinnan att utses till årets boxare i Sverige, och har bland annat vunnit två VM och tre EM-guld.

Anders Södergren deltog i tre olympiska spel och har ett OS-guld i skidstafett. Han har sju VM-medaljer och tilldelades 201o, som medlem i stafettlaget som tog OS-guld, Bragdguldet.

Barn i tio länder deltar

Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige deltar i Jorden Runt-loppet för en bättre värld under 2019–2020. Här ingår barn från länder som FN utpekar som några av världens fattigaste och farligaste länder. Länderna som ingår i projektet är utöver Sverige: Benin, Burkina Faso, Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Zimbabwe. Dessutom kommer skolor i ytterligare ett 25-tal länder att spontant delta då de får läromedlet där information om Jorden Runt-loppet för en bättre värld ingår.

SOK

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, är en ideell organisation som består av de idrottsförbund som finns på det olympiska programmet. SOK bildades 1913 och ansvarar för de olympiska frågorna i Sverige. SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. Baserat på den olympiska rörelsens grundläggande värden ska SOK verka för att: • Skapa fler goda förebilder för unga • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling

World’s Children’s Prize

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige. Bland annat deltar miljoner barn årligen i den världsomröstning som utser årets barnrättshjälte och mottagaren av ”barnens nobelpris”. Bland beskyddarna finns Malala Youzafsai, den bortgångne Nelson Mandela, Desmond Tutu, Drottning Silvia samt Sveriges statsminister.

 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering