A portrait of a boy through a window.
Fönster med utsikt

Eleverna jobbar först enskilt och funderar kring olika lösningar, för att sedan ta ett samlat grepp och gemensamt välja den bästa lösningen.

1. Dela upp klassen i grupper om fyra. Grupperna får ett A3-papper där de ritar ett fönster med fem rutor. Alla ska nå att skriva på pappret.

• Ett barn som tvingas utföra skadligt arbete, kanske under slavliknande förhållanden.
Diskutera: Vilka barn löper störst risk att förslavas och utnyttjas? Vad kan göras för att få stopp på nutida slaveri?

• Ett barn som är hemlöst, och tvingas göra allt hen kan för att överleva.
Diskutera: Hur hamnade barnet på gatan/i hemlöshet? Rymde hen kanske hemifrån på grund av övergrepp? Eller förlorade hen sitt hem i en naturkatastrof? Vad måste göras för att alla barn inte ska växa upp i ett tryggt hem i framtiden?

3. Alla får en bestämd tid till att läsa texten och tänka själva. Sedan skriver var och en minst tre förslag på problemlösningar i ”sin” ruta.

4. Eleverna berättar om sina respektive förslag för varandra, och om hur de har resonerat.

5. Till slut väljer eleverna de förslag de tycker verkar bäst och skriver upp dem i mitten.

6. Grupperna presenterar sina idéer i helklass.

WORLD'S CHILDRENS PRIZE FOUNDATION

P.O. Box 150, SE-647 24 Mariefred, Sweden
Office address: Långgatan 13, Mariefred, Sweden
Phone: +46-159-129 00 • info@worldschildrensprize.org

© 2020 World’s Children’s Prize Foundation. All rights reserved. WORLD'S CHILDREN'S PRIZE®, the Foundation's logo, WORLD'S CHILDREN'S PRIZE FOR THE RIGHTS OF THE CHILD®, WORLD'S CHILDREN'S PARLIAMENT®, WORLD'S CHILDREN'S OMBUDSMAN®, WORLD'S CHILDREN'S PRESS CONFERENCE® and YOU ME EQUAL RIGHTS are service marks of the Foundation.


 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering