Children voting in India
Bli Global Friend Sverige

World’s Children’s Prize (WCP) är öppet för alla barn och skolor jorden runt.

Idag har 60 000 skolor med över 30 miljoner elever och en halv miljon lärare i 113 länder ställt sig bakom WCP genom att bli Global Friend-skolor. Och vi blir ständigt fler! Alla barn i Global Friend-skolor har rätt att delta i WCP-programmet och rösta i världsomröstningen Global Vote, från och med det år de fyller 10, till och med det år de fyller 18. Skolan får årligen klassuppsättningar av tidningen och läromedlet Globen och lärarhandledning.

Vad krävs av skolan?
Nya Global Friend-skolor i Sverige betalar en engångsavgift (300 kronor) för att bli Global Friend till World’s Children’s Prize, för alltid! Kostnaden tas alltså bara ut en gång. Genom att betala en låg avgift, är ni också med och stöttar barn och skolor i fattiga länder, som får vara med helt utan kostnad.

OBS! Elever/barn kan inte kan anmäla skolan som Global Friend – det måste en lärare, rektor eller annan vuxen göra. Men barn kan förstås uppmana sina lärare eller skolans ledning att delta i WCP-programmet.

Engångsavgiften
Ange om ni vill betala engångsavgiften, 300 kronor, via postgiro eller bankgiro, eller om ni vill ha faktura.

Anmälan till årets WCP-program
Om ni samtidigt anmäler skolan till WCP-programmet 2015, måste ni också fylla i uppgifterna om antalet elever och klasser som beräknas delta. 

Är du under 18 år och vill bli "individuell" Global Friend?
Helst ska din skola (eller grupp/förening) att registrera sig. Om du har försökt övertala din lärare eller rektor utan framgång, gå hit.

World's Children's Prize pristagare är individer eller organisationer som – under lång tid och under svåra förhållanden – har gjort enastående insatser för barn, utifrån FN:S Konvention om barnets rättigheter.

Ja
Nej, vi vill bli registrerade som Global Friend nu.


Vi vill ha faktura
Vi betalar in via bankgiro/postgiro


insert label
insert label


WORLD'S CHILDRENS PRIZE FOUNDATION

Långgatan 13, 647 30, Mariefred, Sweden
Phone: +46-159-129 00 • info@worldschildrensprize.org

© 2020 World’s Children’s Prize Foundation. All rights reserved. WORLD'S CHILDREN'S PRIZE®, the Foundation's logo, WORLD'S CHILDREN'S PRIZE FOR THE RIGHTS OF THE CHILD®, WORLD'S CHILDREN'S PARLIAMENT®, WORLD'S CHILDREN'S OMBUDSMAN®, WORLD'S CHILDREN'S PRESS CONFERENCE® and YOU ME EQUAL RIGHTS are service marks of the Foundation.

 
x
x
x