Hands writing and drawing
Lärarfortbildning i Rydsgård, Skurup

Välkommen till en kostnadsfri lärarfortbildning i Rydsgård, Skurup kommun, den 20 mars.

Det handlar om World’s Children’s Prize-programmet – världens största utbildning för barn om medmänsklighet, allas lika värde, barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling, nära kopplat till svenska skolans styrdokument.

Fortbildningen leds av Mélanie Piedoie, erfaren pedagog och förstelärare, som har mångårig praktisk erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat med WCP, ett verktyg för kunskapshöjning som ger nyfikna och positiva elever.

Fortbildningen hålls den 20 mars, 15.00 –18.00 hålls på Hallenborgskolan, Västergatan 5, i Rydsgård, Skurups kommun. Ladda ner inbjudan (PDF).

Anmälan

Använd anmälningsformuläret längre ner. Det går också bra att ringa 0159-72 98 14 eller mejla fortb@worldschildrensprize.org. Vi vill helst ha din anmälan senast 13 mars.

Miljoner barn deltar

Varje år deltar 30 000 elever i Sverige, två miljoner i världen, i World’s Children’s Prize-programmet (WCP). Hittills har 42 miljoner barn deltagit. WCP-programmet är högt uppskattat av lärare i Sverige, framförallt i åk 4–6 och 7–9. Eleverna får ökad kunskap och stärks som globala medmänniskor. Lärare, skolledare och övrig skolpersonal är varmt välkomna att upptäcka nya möjligheter att nå målen i kurs- och läroplaner, med ett globalt perspektiv!
   Alla deltagare får en lärarhandledning och flera utgåvor av Globen, ett unikt läromedel som levandegör mänskliga rättigheter och FN:s globala mål genom barns och barnrättshjältars livshistorier.


Vi vill komma på fortbildning i Rydsgård!

The personal information we ask for, is used primarily to be able to handle your donation, to give you the correct assistance and service and be able to tell you about the results we have achieved, learn more about how we handle personal information in the Integrity Policy. Your personal information may also be used for the marketing of the WCP, and for finding new ways of communicating and interacting with you and others who want to support our work for vulnerable children. We never share your personal information with an outside party, except for those we have close cooperation with or are obliged to report to.

 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering