enter image alt text
Kämpar mot könsstympning
”Jag gick i femte klass när vi fick Globen på vår skola. Vi upptäckte då barnets rättigheter och insåg att flera av våra rättigheter kränks."
"Den värsta formen av kränkningar mot flickor är könsstympning. Vi gjorde en pjäs i vår WCP-barnrättsklubb, som visar hur dålig könsstympning är för flickor och deras hälsa och vi framförde pjäsen för våra föräldrar. Vi som är WCP-barnrättsambassadörer ingår också i en grupp som tar hand om varningssignaler från barn. Barn kan berätta för oss om kränkningar av sina rättigheter och vi diskuterar sedan saken med byledningen. Våra föräldrars inställning börjar förändras och vi kommer att fortsätta tills alla former av kränkningar mot barns rättigheter äntligen överges.” Pierre, 14 år, Senegal.
 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering