Barn i klarrum
Talkort

I många av de lektionsförlag som används i WCPO-programmet, föreslår vi att eleverna diskuterar olika frågor med varandra i små grupper. För att säkerställa allas lika deltagande och därmed träna eleverna att arbeta i demokratiska former kan du som lärare använda strategin Talkort.

Så här arbetar ni med övningen "talkort"

• Dela in din klass i grupper om fyra. Placera gruppen så att alla kan se varandra. Varje elev får ett antal kort i en egen färg.
• Ge eleverna en fråga/ett samtalsämne som de ska diskutera. Förklara att när en elev vill tala så lägger hen ett av sina kort i mitten. Ett inlägg kan vara längre eller kortare som att man håller med föregående talare och varför. Ingen annan får prata då. Först när alla elever lagt in varsitt kort får de lägga in ett andra kort.
• Fortsätt tills alla använt sina kort.

När eleverna ska fundera kring barnets rättigheter i sitt eget liv och i Sverige kan det vara bra att utgå från några av de här frågorna, både när de tänker tyst och när de pratar med varandra. Utgå ifrån frågorna nedan kring barnets rättigheter i elevernas vardag och i Sverige.

Frågor att utgå ifrån i övningen talkort

När barnen ska fundera kring barnets rättigheter i sitt eget liv och i Sverige kan det vara bra att utgå från några av de här frågorna, både när de tänker tyst och när de pratar med varandra.

• Vad är det bästa med att vara barn?
• Vad är det värsta med att vara barn
• Vad är du mest rädd för?
• Vad vill du helst ändra på i ditt liv just nu?
• Har vissa grupper av barn det extra svårt? I så fall, vilka då? Varför tror du att det är så?
• Vad tycker du är viktigast att ändra på när det gäller hur barn har det i Sverige?
• Tycker du att du har tillräckligt att säga till om i ditt liv? Får du vara med och bestämma om sånt som påverkar dig?
• Lyssnar vuxna tillräckligt mycket på dig till exempel lärare, politiker och/eller föräldrar?

> Ladda ner frågor till Talkkort.

WORLD'S CHILDRENS PRIZE FOUNDATION

Långgatan 13, 647 30, Mariefred, Sweden
Phone: +46-159-129 00 • info@worldschildrensprize.org

© 2020 World’s Children’s Prize Foundation. All rights reserved. WORLD'S CHILDREN'S PRIZE®, the Foundation's logo, WORLD'S CHILDREN'S PRIZE FOR THE RIGHTS OF THE CHILD®, WORLD'S CHILDREN'S PARLIAMENT®, WORLD'S CHILDREN'S OMBUDSMAN®, WORLD'S CHILDREN'S PRESS CONFERENCE® and YOU ME EQUAL RIGHTS are service marks of the Foundation.


 
x
x
x