Maria giving speech
Tidigare medlemmar

Vi är stolta över våra tidigare medlemmar i YAB – några av dem möter du här!

Några har "pensionerats på grund av ålder, andra har flyttat till ett annat land, eller fått för mycket att göra i skolan. María Einarsdottir, som på bilden ovan håller tal på WCP-ceremonin, flyttade till exempel tillbaka till sitt andra hemland Island.

 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering