Tre flickor
Youth Advisory Board (only in Swedish)

World's Children's Prize Youth Advisory Board (YAB) är en plattform där barn och ungdomar kan påverka och göra sina röster hörda. YAB Sweden sprider kunskap om World’s Children’s Prize-programmet och barnets rättigheter, till att ge råd till WCP och påverka genom medier.

Vi som är med i YAB Sweden kommer från olika delar av Sverige och har alla jobbat med WCP-programmet i skolan. Vi tror att det bidrar till en bättre värld! Genom WCP får barn kunskap om rättigheter och demokrati och om hur barn har det i olika delar av världen idag.

Genom YAB sprider vi kunskap om World’s Children’s Prize, om barnets rättigheter och demokrati. Det gör vi genom att ordna olika aktiviteter och genom att ha regelbundna möten. Vi rapporterar från WCP-veckan varje år, och deltar i konferenser och lärarutbildningar. Det är viktigt att vi barn själva är med och berättar om WCP-programmet, för att folk ska förstå varför det är viktigt. Genom att vara med i YAB har vi också utvecklats som personer, fått nya kompisar och själva lärt oss mer om barnets rättigheter och om hur världen ser ut.

Några exempel på vad YAB gör:
• Besöker skolor och ger intervjuer i tidningar, TV och radio.
• Deltar i konferenser och workshops.
• Rapporterar om WCP och aktuella barnrättsfrågor på vår Facebooksida och andra sociala medier. Till exempel har vi intervjuat barnrttshjältar, World’s Children’s Prize barnjurymedlemmar, och ensamkommande flyktingbarn i Sverige.
• Deltar i WCP-veckan och ceremonin på Gripsholms slott i Mariefred.
• Ger råd och tips till World’s Children’s Prize, och framför idéer och tankar från barn som har deltagit I WCP-programmet på våra hemorter.

Hur blir man medlem?
Nya medlemmar till WCP YAB rekryteras löpande. Det är bra om känner till WCP-programmet redan, men du behöver inte veta så mycket om barnets rättigheter – det lär du dig genom YAB och WCP-programmet.

Vill du vara med?

Här kan du skicka in en ansökan.

yab@worldschildrensprize.org

 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering