Children walking and running on dusty road

Jorden runt-loppet
för en bättre värld

Jorden runt-loppet för en bättre värld är ett nytt inslag i World’s Children’s Prize-programmet, till för stärka kunskapen om de Globala målen och ge barn möjlighet att göra sina röster hörda om hållbar utveckling.

Innan du faktiskt springer (eller går), lär du och dina kompisar er om de globala målen. I år fokuserar vi särskilt på de mål som handlar om jämställdhet och flickors lika rättigheter (Mål 5), jämlikhet (Mål 10) och fred och rättvisa (Mål 16). Tillverka gärna plakat och annat material om vilka förändringar ni vill se och sprid ordet i sociala medier.

Globala mål 5, 10, 16

Tala om förändring
Jorden runt-loppet 1 april inleds med att ni berättar för medier, makthavare och föräldrar om vad ni vill förändra. Tillverka gärna plakat och annat material om vilka förändringar ni vill se och sprid ordet i sociala medier.

Nå runt jorden
Alla barn på skolan bildar en en så lång kedja som möjligt, fingerspets mot fingerspets. Mät kedjans längd och rapportera den. Alla barnkedjors längd läggs sedan ihop så att ni når runt jordklotet med era förslag för en bättre värld. Gå eller spring sedan 3 km så att ni tillsammans springer flera varv runt jorden den dagen!

När vi närmar oss 1 april och Jorden runt-loppet kommer denna sida att uppdateras med information och berättelser!


 
x
x
x
Donate!
Your gift is empowering